K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Návrh na předsedu KSČM: PhDr. Josef Skála, CSc.

2019 08 17 02Ing. Stanislav Dušek, Cheb – Nebanice

Dovoluji si po řadě vnitrostranických konzultací předložit kádrový návrh na funkci předsedy KSČM ─ Josefa Skálu.

Zdůvodnění:

Jde o mimořádně zkušeného člena strany s řadou naprosto zásadních kvalifikačních předpokladů na takové úrovni, na které je nemůže v současnosti žádný člen strany nabídnout.

1. V současnosti nejvyšší úroveň znalosti marxismu-leninismu.

2. Vynikající znalosti historie a i sociologie, s kterými, jako v současnosti asi jediný člen KSČM, je schopen úspěšně vzdorovat agresivní antikomunistické propagandě v mediálním prostoru.

3. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti z dlouholeté stranické a ideologické práce včetně organizační, a to i na mezinárodním poli.

4. Jazykově nadprůměrně vybaven – plynně ruština, angličtina, francouzština, částečně španělština.

5. Z titulu předsedy Mezinárodního svazu studenstva má opravdu rozsáhlé osobní kontakty s funkcionáři politických stran komunistického typu nebo jim politicky blízkých po celém světě, což může významně napomoci obnovení aktivní mezinárodní spolupráce s těmito zahraničními subjekty, které jsou v současnosti, až na výjimky sloužící spíše osobním zájmům současného vedení strany, úplně nebo téměř nulové.

6. Je schopen, na rozdíl od současného vedení KSČM, úspěšně oslovit mladé lidi, nestraníky.

Pro doložení některých aktivit, které s. Skála provádí, přikládám dopis studentů z USA, jako doklad schopnosti oslovit mladou generaci. Níže překlad.

Předloni navštívilo KSČM v jejím sídle 30 vysokoškolských studentů ekonomie z Marymount University, Virginia, USA. Měli zájem o zásadní informace zejména z období socialismu, jak z oblasti ekonomie, tak i politiky. Přednášky s diskusí se zúčastnil Josef Skála a Jaroslav Pluskal. Plánovaný čas 1,5 hodiny byl dodržen (z toho 0,5 hodiny J. Skála a 1 hodina J. Pluskal). Studenti pozorně naslouchali a položili řadu dotazů, několik málo "na tělo" a naprostou většinu věcných. Myslím, že je jak přednáška, tak odpovědi na dotazy velmi zaujaly, dokonce natolik, že diskuse pokračovala neformálně jak v sále, tak i cestou na odchodu. Dokonce se vyslovili, že jsme jim otevřeli v mnohém oči! Po několika dnech dorazil J. Skálovi děkovný dopis, jenž přikládám. Píše se v něm:

"Děkujeme vám za to, že jste se s námi podělili o pohled do historie komunismu v tomto národě. Vy jste nám opravdu pomohli vytvořit si představu o realitě v tomto čase v historii a celkový přehled. V Praze se nám velmi líbí a nemůžeme se dočkat naší příští návštěvy."

Pro úplnost přikládám videozáznam přednášky a besedy: ZDE