K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Názorová výměna na téma kapitalismus a socialismus

aneb když se střetne jeden

ze slovenského DAV-DVA a druhý z Našeho Restartu


Milan Antal (účastní se i diskuse v HaNo), 30. júna 2019 at 12:40

P. Manda, len krátka poznámka k tomu, prečo sa kapitalizmus dokázal transformovať z klasickej podoby do post-klasickej a socializmus nie.

Nuž, výhodou kapitalizmu je to, že je živelným systémom a preto dokáže pružnejšie reagovať na zmeny najmä výrobno-ekonomických podmienok. Po r. 1848, resp. definitívne po r. 1928 kapitalizmus voľnej súťaže zanikol. Najprv sa transformoval na monopolný kapitalizmus, v socialistickej epoche (1928-1998) na socializovaný kapitalizmus, potom na globalizovaný kapitalizmus. A dnes sa postupne transformuje na digitalizovaný kapitalizmus a koketuje s princípmi komunizmu – napr. o myšlienke všeobecného základného príjmu uvažuje viac krajín, ale aj Zuckenberg a ďalší.

Samozrejme, kapitalizmus sa tu len prispôsobuje vedúcej dejinnej tendencii a deformuje ju, mali by sme vedieť od seba oddeliť kapitalizmus a samotnú tendenciu. Tak ako je problém pokladať západoeurópske socializované krajiny (sociálny štát) za skutočný socializmus, tak by sme mali vedieť oddeliť kapitalizmus od globalizácie, globálny kapitalizmus nie je skutočná globalizácia, len ju zneužíva.

Živelnosť je teda aj prednosťou kapitalizmu, ale v dnešnej dobe aj prekliatím budúcnosti civilizácie.

Socializmus ale nie je živelný systém. Ku plánovito riadenej spoločnosti však potrebujete aj kvalitnú teoretickú základňu, a tá dosť chýbala aj pri potrebe transformovať socializmus z klasickej do post.-klasickej podoby. Túto otázku ani po 30 rokoch ľavica nemá vyriešenú a som skoro jediný, ktorý túto myšlienku zastáva.


Vašek z Moravy, 30. júna 2019 at 14:38

Pane Antal, klidnou neděli
a neméně klidný poslední den I. pol. r. 2019. )

Začnu Vaší poslední větou: «Túto otázku ani po 30 rokoch ľavica nemá vyriešenú a som skoro jediný, ktorý túto myšlienku zastáva.» Mám-li to okomentovat, pak mám na výběr. Buďto jste geniální nebo narcista. )) Ale vážněji.

Napsal jste, že kapitalismus má živelnou ekonomiku. Tohle neberu. Proč by jinak třeba USA nebo EU sestavovaly rok co rok státní rozpočet rozpitvaný do stovek položek. Nehledě na to, že plánování kapitalisti převzali především od bývalého socialismu.

Ve Spoj. státech funguje mimořádně vyvinuté plánovité hospodářství, jak na úrovni Federální vlády, tak na úrovní vlád jednotlivých států Unie. Ministerstvo obrany, NASA, ministerstvo energetiky a další silně rozpočtové resorty VYPRACOVÁVAJÍ DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI, protože se opírají o STÁTNÍ POKLADNU. Proto pane Antal platí, že kdyby Amerika podnikala živelně, tak by se byla dávno rozpadla na šrot! Pokud něco živelně funguje, pak jen zdejší diskuse. )) Dokonce i mohutnou demonstraci na Letné v Praze přesně před týdnem PLÁNOVALA SVATÁ TROJICE. Nic živelného tam nebylo! Vše bylo plánováno, jako socialistické hospodářství. K Té svaté trojici.

▬ Sudetoněmecká lobby v ČR,
▬ Zdeněk Bakala s jeho spřátelenými médii,
▬ dále římsko-katolická církev.

Pane Antal, Váš výrok «kapitalizmus koketuje s princípmi komunizmu – napr. o myšlienke všeobecného základného príjmu» je naprostý nesmysl. Nic takového ani za minulého socialismu, ale ani v hypotetické kom. společnosti nebylo a ani být nemůže. Narážím na ono známé „každému podle zásluh … každému podle potřeb“.

Pane Antal, Váš výrok v duchu, že se „kapitalismus předělal za socialismu na socializovaný kapitalismus“, je tím tuplem naprostý nesmysl. Nebyly ve světě v letech 1945─1989 žádné války? No, byly přece! Takže moc ten kapitalismus socializovaný zřejmě nebyl, jak jste uvedl. To se to pak žije na vysoké noze s vysokými platy a ajfóny na každém kroku, když celá Afrika doslova krvácí v koloniálním područí USA a EU, že, pane Antal?

Ukažte mi byť jediného amer. ekonoma, který by Vám tohle Vaše tvrzení potvrdil. Nenajdete ho. A vcelku logicky, poněvadž koncentrace moci a peněz po ŘÍZENÉM rozpadu SSSR NEOBYČEJNĚ ZESÍLILA! Střední vrstva v USA mizí před očima jako pára nad hrncem! To samé se děje v EU! Resumé? Soudobý kapitalismus kráčí zpět do OTROKÁŘSKÉHO ŘÁDU EGYPTSKÝCH FARAÓNŮ! Čili bude jen neomezený klan superfaraónů a stádo dobytka, pardón, miliardy otroků…


Milan Antal (účastní se i diskuse v HaNo), 30. júna 2019 at 15:24

Zbytočné emócie, pán Vašek.
Akonáhle som napísal (socializovaný) kapitalizmus, tak vo svojej podstate zostáva vždy kapitalizmom. A tým je povedané všetko. A že je socializovaný, ste mi rozviedli krásne aj Vy, opisom, ako plánuje. A napísali ste, že plánovanie prevzali kapitalisti od socializmu. Vari to neznamená socializáciu kapitalizmu? Neviem, či práve toto je plodný smer diskusie, to je také mudrovanie o ničom.

K živelnosti. Áno, mal som na mysli doplniť, že aj kap. firmy plánujú, že ide o regulovaný kap. Ale ako celok nie je zbavený živelnosti, plánujú hlavne firmy, nie štát ako celok. Určite, hlavné strategické zámery si plánujú aj oni, ale nie na úrovni socialistického plánovania. Pán Vašek, ak by to tak bolo, tak by ste práve povedali, že v USA existuje dokonalý socializmus:-). A Vy ste vyplakávali, že nikto ho nechce.

Tu je cítiť napr. určitý rozdiel medzi USA a Ruskom, ruské vedenie sa zrejme viac opiera ešte o bývalú socialistickú teoretickú základňu a preto ruské kroky na geopolitickej scéne sú oveľa menej chaotické, ako kroky USA. To, ako USA spustili obchodné vojny voči Číne, Mexiku, EÚ, atď., svedčí o chaotickosti ich krokov, absencii dlhodobých predstáv a tu sa naplno prejavuje ich živelný charakter. Tieto obchodné vojny im síce môžu krátkodobo vyniesť nejaké príjmy, ale z dlhodobého hľadiska potopia USA, izolujú ich od globálnej ekonomiky.

Firmy majú určité predstavy o fungovaní globálnej ekonomiky, .preto sú proti tejto obchodnej vojne, pretože vedia, že v globálnej ekonomike kroky USA zasiahnu aj ich samých. Ale politické vedenie minimálne, teda ako celok sa USA správajú pomerne živelne, nie na firemnej úrovni.


Zdroj: ZDE (diskuse pod článkem filosofa Vladimíra Mandy "Nestačí ak sa idea snaží o realizáciu, je potrebné aby sa o ideu snažila aj realita" ─ ZDE)