DOPIS adresovaný velvyslanectví V. Británie. Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA

2019 11 03 11Stanislav Novotný:
Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA

Jeho Excelence pan Boris Johnson,
předseda vlády Velké Británie

Vážený pane premiére,

pan Julian Assange se neprohřešil vůči jediné z norem, opravňujících k omezování osobní svobody.

Veškeré jeho "provinění" tkví ve zveřejnění informací, obnažujících reálné pozadí válek a dalších protiprávních zásahů do života suverénních zemí. Tedy právě to, co odsoudila i proslulá zpráva parlamentní komise vedené lordem Chilcotem.

Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA. Tamní establishment a justice se netají, že ho hodlají věznit po desítky let. Někteří činitelé dokonce volají po jeho popravě. Hrůzné represi má být vystaven za to, že uplatnil svou svobodu projevu. Učinil tak veden neklamně ušlechtilým cílem ─ odvrátit další nesmyslné vraždění a zkázu z prolhaných "důvodů".

Vaše země se považuje za kolébku moderní demokracie. Mnoha z těch, komu hrozila bezdůvodná represe, neváhala poskytnout azyl už v předminulém století. Julian Assange si to nezaslouží o nic méně! Stane-li se tak, Velká Británie sklidí díky a uznání demokratické veřejnosti celého světa. Bude-li Julian Assange vydán pomstě těch, koho usvědčil z vážného pošlapání práva, renomé Vaší země to vážně poškodí.

S úctou

► PhDr. Luboš Blaha, PhD., politolog, předseda výboru pro evropské záležitosti Národní rady SR

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia

Prof. PhDr. Jan Keller, DrSc., vysokoškolský pedagog, ex-poslanec Evropského parlamentu

JUDr. Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, někdejší policejní prezident

Lenka Procházková, spisovatelka, veřejná aktivistka, signatářka Charty 77

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, ex-ředitel Kanceláře vlády ČR pro zpravodajskou činnost, signatář Charty 77

PhDr. Josef Skála, CSc., vydavatel internetové revue, publicista, ex-prezident Mezinárodního svazu studentstva

Ing. Jaroslav Šulc, CSc., národohospodář, publicista, někdejší asistent předsedy Senátu PČR

Doc. PhDr. Petr Žantovský, vysokoškolský pedagog, publicista, místopředseda Rady České tiskové kanceláře


Mluvčím signatářů je JUDr. Stanislav Novotný,
předseda Asociace nezávislých médií, Soukenická 3, 110 00 Praha 1


Fotokopie dopisu adresovaného velvyslanectví V. Británie:

2019 11 06 14

Please publish modules in offcanvas position.