Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc.: Zkušenosti ze tří čtvrtin století ve straně

Leckdo duševně ustrne už po škole. Milana Matouše zdobí vnímavá duše i s devíti křížky na zádech. V armádě to dotáhl na plukovníka. V civilu na zástupce šéfa teoretické centrály KSČ. Člena-korespondenta ČSAV a lídra Socialistické akademie. Tady shrnuje cestu, jíž prošel od dětských let. Napříč křižovatkami, směrodatnými pro celou zemi. Očima vzdělaného marxisty je to poutavé panorama. I pro ty, kdo vidí to či ono jinak.

2019 12 02 03Tři čtvrtě století komunistou

Pár slov úvodem
Co předcházelo
Konec války a Osvobození
Kdy, jak a proč jsem vstoupil do strany
První kroky
Politické potyčky ve škole a Únor 1948
Mládežnický vedoucí podle vlastních představ
V krajské politické škole
„Potřebujeme tě v aparátu“
V základní vojenské službě
U Pohraniční stráže
Vojákem z povolání
Poprvé v Sovětském svazu
Studium vědecké aspirantury na VPA KG
Když získá moc nezpůsobilý
Jak nazrával osmašedesátý rok
1968
21. srpen
Od srpna 1968 do dubna 1969
Za upevňování bratrství ve zbrani
Osobní změny jak na obrtlíku
Do Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ
Internacionální spolupráce
Poláci, naši severní sousedé
Na přednáškové cestě a filosofickém kongresu v Bulharsku
Poprvé na přednáškovém turné v SSSR, v Kirgizii
Světový sociologický kongres v Torontu
Moje kniha, jež měla největší ohlas
Kongres za Lamanšským průlivem
V Litvě, když ještě byla sovětská
Ve Švédsku došel boj idejí na pěsti
Několikrát v západním Německu
V rodišti Vladimíra Iljiče Lenina
V zemi překvapení a paradoxů - Mongolsko
Hostem Vlámů a Valonů
Přednáškové turné v rodišti J. V. Stalina
Vedoucím delegace na politologický kongres v Rio de Janeiro
Porada ředitelů stranických ústavů na Kubě
Paříž a eurokomunismus
Do Hanoje a Haiphongu
Než Jugoslávii zničila intervence Spojených států
Dva moji nejlepší sovětští přátelé
Delegátem na konferenci v Adenu
Na politologickém kongresu ve Washingtonu
Rozloučení se Sovětským svazem – Kyjev
Rakousko
Kontrarevoluce
Je nezbytná nová Komunistická internacionála


Číst knihu ZDE

Please publish modules in offcanvas position.