K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Myslíte, že lze v ČR zamezit všeobjímající korupci, která se projevuje i v nevšímavosti policie a justice?

Dotaz

10.02.2020 9:38:20 - Kozmo

Vážený pane doktore, lze v ČR zamezit rozsáhlé korupci, kterou je prolezlá tato země od 90. let? Stačí se podívat na jakoukoliv státní zakázku ať na úrovni vlády nebo měst (možná i obcí) a setkáváme se s okolnostmi, které vzbuzují otázky. Mohl bych jmenovat, ale to by bylo na výčet na několika stranách. Vždy je podivné, že se vše děje za nevšímavosti policie a justice. Děkuji.


Odpověď

10.02.2020 22:59:28 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Korupcí je prolezlý celý kapitalistický svět. Má to v genech. Ten syndrom mu narůstá úměrně tomu, jak moc se vyhrocuje jeho hybný rozpor. Převis kapitálu, který se není s to dál zhodnocovat na trhu skutečných lidských potřeb, vede k tomu, že jeho stále větší díl hledá jiné uplatnění. Jednak v "kasinu" finančních trhů, jež žádné reálné hodnoty netvoří, tím větší po nich však zůstávají ztráty a dluhy. "Elity" je obratem "znárodňují" a přetěžují už beztak předložené státní kasy. Tím víc však zároveň soutěží o veřejné zakázky, na nichž se tříská až několikanásobně vyšší míra zisku, než z privátních transakcí. Oč voňavější je to bavlnka, zbavená podnikatelského rizika už od startu, tím víc se o ni soupeří i metodami mafiánského podsvětí. To ovšem předpokládá i "tiché společníky" ve strukturách veřejné moci. A ta zase řídí i represívní složky a justici. Dělat v nich kariéru tak předpokládá i schopnost přimhouřit oči tam, kde se dějí "privilegovaná" zvěrstva.

Není snad právě o tom i většina hollywoodských kasovních trháků? V nich ovšem neohrožená "ruka zákona" nakonec vyhrává. V reálném životě je bilance mnohem kormutlivější. Zahrnuje i tisíce nezvěstných, ba sudy s lidskými těly na dnech přehradních nádrží. U nás tohle vše nese i pečeť zvrhlé kolébky, z níž pochází drtivá většina polistopadových "elit". Na rozdíl od svých západních vzorů přišly většinou "k hotovému". Zcizily kolektivní investice několika generací. Skutečnou vlastní kreativitu prokázaly jen výjimečně. Oč snáz jim to prošlo, tím víc to umí i dnes jen jako sarančata, plenící veřejné finance a statky.