K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Je za demonstracemi na náměstích snaha o změnu politických poměrů v ČR?

Dotaz

15.05.2019 16:20:21 - Kozmo

Vážený pane doktore, lze vidět v pozadí za tzv. sdružením Milión chvilek pro demokracii a jeho činností snahu o změnu politických poměrů? Nepřipomíná Vám to zneužívání neznalostí mladých spoluobčanů (případně i vhodně motivovaných dětí)? Kdo tu zábavu platí a vzhledem k délce a opakování se jedná o velké peníze? Mám dojem, že za jejich pojetím demokracie je snaha ovlivňovat politiku tak, aby se mocenské skupiny, které rozprodaly ČR se opět dostaly k moci. Proč v období od 90. let nebyla obdobná snaha protestovat proti například zničení zemědělství, průmyslu, nevýhodnému prodeji bank, atd. Přitom lidé, kteří to mají na svědomí se dosud pohybují v politice! Děkuji.


Odpověď

16.05.2019 10:40:30 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Ten randál má v zásadě dvě fáze. Napřed se pokoušel o proměnu "pravdolásky" v dědičnou monarchii. Tahle šaškárna to prohrála už čtyřikrát po sobě. Teď se snaží zvrátit výsledky parlamentních voleb. Coby vzpoura partají, vztekajících se v parlamentní menšině. Většina z nich se propadla na samu hranici volitelnosti. Pouliční bengál, do nějž svolávají své věrné, je tak i přípravou na chvíle, kdy tu hranici nepřelezou. Aby pak výsledek voleb prohlásili za "zmanipulovaný" - a vzali to za záminku "barevné revoluce". Skutečnou rolí těch partají je kolaborace. S cizí moci a proti vlastní zemi. Cizímu zájmu slouží i virvál, který vyvádějí. Tím víc má za šimpánem cizí dirigenty a sponzory.

To celé dohromady vydává bizarní panorama. Náměstí plní klaka těch, jejichž hvězda padá. Volby vyhrává "mlčící většina", která jich má plné zuby. Sama však žádná náměstí neplní. "Mlčící většina" totiž zatím ví, co už nechce. Mluvčí, kteří by jí stáli za to, aby je vyrazila veřejně podpořit, však zatím nenachází. Nastal čas s tou nabídkou přijít. Teprve to randál, plnící zatím náměstí, donutí zavřít krám.