K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Má KSČM vůbec nějakou personální politiku při nominaci kandidátů do voleb?

Dotaz

22.05.2019 15:58:32 - Kozmo

Vážený pane doktore, má vůbec KSČM nějakou personální politiku při nominaci kandidátů do voleb? Jako příklad (i když bych našel i jiné) může být Kateřina Konečná, která hlasovala pro "Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP))", ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament žádá Evropskou komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Jak taková osoba může být nominována do současných voleb do EU? Vždyť jejím schvalováním se podílí Konečná na podpoře migrace! Volby ještě nezačaly a už si KSČM vytváří předpoklady pro neúspěch! A to nemluvím o dalších kandidátech, o kterých není ani vidu, ani slechu. KSČM musí vyjít z teplých kanceláří a pohodlných státních funkcí a jít mezi lidi. Mám dojem, že se toho bojí! Děkuji.


Odpověď

23.05.2019 10:02:14 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Do voleb zbývá už jen pár hodin. Co možná úspěšný výsledek bych si přál z celého srdce. Nehledě na to, že jsem sám navrhoval diametrálně odlišný postup. Pár hodin před volbami se, zkuste mi to prominout, vyjádřím tím zdrženlivěji k tomu, který byl zvolen. Ve volbách do EP jsme získali 6 mandátů - celou čtvrtinu tehdejší české kvóty. Kritických nálad ve společnosti mezitím dál markantně přibylo. Získáme tentokrát aspoň 3 mandáty, tak jako před 5 lety? Říkám to hrozně nerad, ale musel by se stát zázrak. Je to i o "osobách a obsazení", máte pravdu. Na samotné kandidátce do EP však spíš až jako následek. Otázka otázek zní jinak - jak moc lidé chápou jako alternativu právě nás? A ta je skutečně ve finále o tom, kdo a jak koncipuje naši politiku - a dostává naším jménem slovo na televizní kamery. A právě to nakonec rozhoduje o všem skutečně směrodatném - počínaje pohledem voličů na KSČM až po ochotu skutečných levicových osobností za nás kandidovat (a také vůli a schopnost je vůbec seriózně oslovit). Takže ty holky a kluci na čele naší kandidátky, co se politice vesměs teprve učí, jsou v tom z velké části v podstatě nevinně.