K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Ukazuje nám nynější přesun vozidel americké armády, že se ČR dostala do pozice kolonie?

Dotaz

31.05.2019 14:38:00 - Kozmo

Vážený pane doktore, ukazuje nám nynější přesun vozidel americké armády, že se ČR dostala do pozice kolonie? Podle toho, jak se u nás realizoval přesun americké armády, bez ohledu na skutečný stav naší dálniční a silniční sítě a kdy došlo k ohrožení bezpečnostní situace účastníků silničního provozu mám dojem, že tak může jednat pouze "PÁN" a "KMÁN" se musí přizpůsobit! Z minulosti si nepamatuji takové pohrdání armády civilním sektorem! A to jsme měli v minulé době armádu v počtu asi 200 000 vojáků! V civilizovaných zemích (za kterou asi nejsme považováni), se to řeší přesunem po železnici!!! A to nekomentuji, že rozměrově vozidla překračují povolené šířky vozidel, která mohou jezdit po silničních komunikacích, tzn. neměla ani být připuštěna na naše silnice (pokud nejsme ve válečné situaci)!!! Děkuji.


Odpověď

03.06.2019 9:09:40 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Máte naprostou pravdu!