K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Proč dosud KSČM nereagovala na vrácení majetku rodu Walderode?

Dotaz

27.06.2019 15:41:56 - Kozmo

Vážený pane doktore, můžete vysvětlit, proč dosud KSČM nereagovala na rozhodnutí českého soudu o vrácení majetku rodu Walderode?!? Není nikde její iniciativa vidět, minimálně opakovaně v parlamentu....mediích.....tisku..... atd. Nedočetl jsem se také, že by se náš stát proti tomuto skandálnímu rozhodnutí odvolal!?! V rozhodnutí uvedeného soudu jsou poškozeny zájmy republiky a dochází k porušení poválečného uspořádání a Postupimských dohod! To vše ukazuje na stav české justice, její nekvalitnost, kdy jasná fakta opomíjí a soudí dle...........?!? To už jsou vedení KSČM zájmy ČR lhostejné? Děkuji.


Odpověď

28.06.2019 11:43:22 - PhDr. Josef Skála, CSc.

K otázce bylo přijato i kolektivní stanovisko VV ÚV KSČM. Najdete je i na webu KSČM. Jiná věc je, nakolik je radikálnější a údernější než řada jiných kritických hlasů. I nakolik ti, koho zvou do masových médií, toho využívají i k aktivnímu ovlivňování veřejnosti k tak zásadnímu tématu.