K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Válečné reparace

Dotaz

01.07.2019 9:28:12 - Nightmare

Vážený pane doktore, není na čase, v souvislosti s rozhodnutím soudu o navrácení majetku rodu Walderode a tím i porušení Benešových dekretů, otevřít znovu otázku válečných reparací a tvrdě je vyžadovat? Myslím, že toto měly vyžadovat všechny bývalé vlády ČR už dávno. Pokud má ČR vracet "ukradený" majetek válečným zločincům, měli by především Němci vrátit to, co dluží naší zemi! Zvažuje KSČM v tomto směru nějaké kroky? Děkuji za odpověď.


Odpověď

03.07.2019 9:05:27 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Souhlasím s Vámi jednoznačně. Na téma německých reparací jsem se vyjadřoval už na řadu dotazů jiných čtenářů. Nastal čas žádat je mnohem důrazněji než dosud. O to víc, oč troufalejší je tlak na prolomení Benešových dekretů. Také však jako varování všem, kdo mají znovu dojem, že agrese je s to uniknout spravedlivému trestu. Otázku neuhrazených reparací už zvedla i SPD. A to je moc dobře, a ne důvod k malichernému hašteření. My sami ji musíme naopak razit o to rozhodněji. Zaznělo to už nejen ve vystoupení našich poslanců, ale i v nedávném stanovisku celé strany. Většinu lidí to však stále míjí. Tím hlasitěji to musíme dát najevo. A podložit to i nezpochybnitelnými dokumenty, o nichž má většina mladší generace, pokud vůbec, jen krajně mlhavé tušení.