K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Lze aplikovat knihu Samuela Huntigtona - "Kam kráčíš Ameriko" - na postupně se vyvíjející situaci v ČR?

Dotaz

3. 7. 2019 14:59:34 - Kozmo

Vážený pane doktore, lze aplikovat rozbor společenské situace v Americe, uvedený v knize Samuela Huntigtona - "Kam kráčíš Ameriko" - na postupně se vyvíjející situaci v ČR? Podle podobného vývoje v ČR ( jenž je asi dána geopolitickou snahou západních velmocí o vývoj světa podle jednotného vzoru, s potlačením národních států,) lze tedy nacházet podobné rysy v naší společnosti (jako například: vztah - identita, integrita - kosmopolitismus, vlastenectví....)? Výsledky této snahy je možné sledovat zejména na mladě generaci! Děkuji.


Odpověď

4. 7. 2019 14:07:26 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Ano i ne. Samuel Huntigton se zabývá dezintegrací Spojených států a jejich hegemonie. USA tou dezintegrací procházejí samotíží vlastního vývoje. Degenerace pozdního kapitalismu narůstá i u nás. My jsme však navíc i hříčkou velmocenské politiky USA a dalších západních velmocí. A ty k tomu, co má vnitřní kořeny, přidávají i "chaos na export". Za vehementní pomoci všech domácích kolaborantů.