JAKOV KEDMI, IZRAELSKÝ STÁTNÍ ČINITEL VYSVĚTLUJE, PROČ STALINOVA OBLÍBENOST ROSTE.

Vystoupení v TV diskusním pořadu

VEČER S VLADIMÍREM SOLOVJEVEM

dne 16.4.2019 - ZDE

 

2019 04 21 03Připomenu dva momenty k názoru na Stalina.

Zaprvé. Čím více se zveřejňují rozmanité informace o jeho době, tím více jeho oblíbenost roste. Nelze tedy říkat, že to, nakolik lidé o něm usuzují, je pod vlivem jakési propagandy či vymývání mozků. A to v podmínkách více než různorodé propagandy, přičemž nikdo, byť sebevíce, ji nesměřuje nebo neprotlačuje tím či oním směrem.

Zadruhé. Řeší se příčina této určité souvztažnosti, přičemž v dotaznících se uvedlo, že kdyby se zeptali ti, kdož jsou proti Stalinovi a kritizují ho, jaký zaujímají postoj k Rusku vůbec, jaký postoj zaujímají vůbec k tomuto státu, snad na vzácné výjimky, takřka všichni zavrhují tento stát. Proto vyvstává názor, že lidé využívají Stalinův vzor, přičemž ony nepochybné tragické události, jež jsou s ním spojeny, podněcují strach nikoli z Rusů, nýbrž strach z Ruska. A toto je souvztažnost nepřátel Ruska, nebo-li to, co národ nazývá zrádcovstvím Ruska těch, jež přechází k těm, kdo kritizuje Rusko.

Místo toho, aby k tomuto přistupovali objektivně, jak moderátor pravil o Francii, tedy, aby přistupovali ke Stalinovi jako k dějinné osobnosti, aby hodnotili jeho činy objektivně, aniž by do toho strkali politiku, aniž by diskreditovali zemi a národ vůbec, a stát. Ve Francii se hodně kritizoval císař Napoleon, avšak z Pantheonu ho nevyhodili, avšak zde v Rusku jsme Stalina vyhodili, to vypovídá o různé kultuře nejen ve staré Francii, takže dnes lidé zaujímají takový postoj ke Stalinovi proto, že nazírají na jeho kladné činy a postoje, hájí sebe a svou zemi před těmi, koho považují za protivníky či za vyslovené nepřátele, kteří ruskou zemi nechtějí, neboť jsou proti ní, zatímco Stalin je pro ně jen záminka pro tento postoj, zatímco objektivně hodnotit Stalina se nijak nesnaží.

A snaží se na tom vytlouci politický kapitál, ať již záporný či kladný. Hanobit Rusko, diskreditovat Rusko, dokazovat, že Rusko žádným státem nebylo, že veškeré úspěchy Ruska, jichž bylo dosaženo ve Stalinově epoše, jsou jen klamem a zločinem, a proto národ nemůže uvěřit tomu, že žil ve státě stvořeným klamem a zločinem, to je přirozený národní vzdor, jinak by nepřežil, a to je ta příčina růstu Stalinovy obliby. Nikoli jen ve smyslu „my jsme za Stalina“, ale ve smyslu svého přání, svého názoru, za svou zemi, za svůj národ.

Rozbíjení pomníků a odmítání své historie je znakem barbarství, pouze barbaři se tak chovají, jakýkoli pomník ničí, jako činí třeba Tálibán, někteří tak dělají jako legionáři, někteří tak činí ve jménu demokracie, jak to dělali v USA ještě nedávno, a jak to udělali i zde v Rusku. A civilizované národy...

nesouhlasný vstup ze strany oponenta...

Cože? To jsou mi demokratické metody! Člověk, který vyslovuje svůj názor, je propagandista za předpokladu, že se jeho názor liší od toho názoru, jenž je správný, to je demokracie, náš osud, co naděláme. No, je taková země, necivilizovaná, jmenuje se Čína, hle, byli jsme v té Číně. Byli jste na Náměstí Nebeského klidu? Čípak portrét to tam visí?

oponent: „Mao Ce-tunga“

Aha! Avšak Číňané ho nestrhli. Pročpak? Poněvadž kdyby nebylo Mao Ce-tunga, nebyla by ani Čína. Nebylo by nic, co je dnes v Číně! Oni všichni však vědí, jaké metody Mao Ce-tung používal, mnohé se tam dělo, po několik roků, avšak nikdy mu to nevytýkají, ale naopak vzpomínají, že díky němu mají svou zemi!

A v Číně je možno spatřit více portrétů Stalina než v Rusku. Proč? Jelikož Číňani si pamatují, že kdyby nebylo Stalina, nebylo by Sovětského svazu, že kdyby nebylo Stalina se SSSR, nebylo by ani Číny! To je pro Číňany základní dějinná pravda! A vy si tady myslíte, že je možno plivat na tohoto člověka, díky němuž máte stát, že ho můžete vyhodit!

Nesouhlas oponentů...

Chcete-li znát, jak se mají chovat civilizované národy, poučte se u Číňanů. Nic neprominuli Mao Ce-tungovi, ale nezadupali do bláta své dějiny. A proto je Čína takovou, jakou i byla. Číňané neodmítají komunismus, se všemi hříchy, jichž se dopustil, Čína je dnes komunistický stát, který je dnes nejsilnějším, nejrozvinutějším a nejpokrovějším v celém světě. A nikdo ji nezastaví, s komunistickou ideologií.

Potlesk v publiku a nesouhlas oponentů...


Moderátor Solovjov k oponentům

Vy všichni jste vyslovili svůj názor. Přestaňte krátit čas lidem, jejichž názor vám není blízký. Považujte si jiného názoru. Hle, toto do nebe volající 2019 04 21 04chování je typické jen u demokratů.

oponenti nesouhlasí...

A vy mi ještě zkuste něco ohledně práce moderátora. Vy jste už docela ztratili pojem o tom, co lze a co již nelze. Vy se tu ještě budete muset učit demokracii.

potlesk publika...


Karen Šachnazarov, režisér, nár. umělec RF

Tak tedy, ještě jednou zopakuji. V r. 1991 u nás proběhla buržoazní kontrarevoluce. A započalo to, co ve Francii nazvali obnovou po Napoleonovi. 2019 04 21 05Ale protože u nás scházel živý císař, pokusili jsme se oživit postavu cara Nikolaje II., ke kterému s pochopením chovám sympatie, avšak můj film "Carovi vrazi", jak vidím, natož carova postava v mém filmu, se nikterak neujali. Národ nepřijal cara, přesto národ, takříkajíc, aniž by bral v potaz názor ostatního světa, a tu, hle, Stalina se přesto nepovedlo odstranit z jeho povědomí, přesto národ jej uchovává v paměti, přičemž si myslím, že je to i určité znamení toho, že k sovětským idejím, že sovětské ideje spojené i se jménem Stalina, samozřejmě, neodumřely v povědomí našeho národa. A sdílím, že hlasování o největší osobnosti Ruska bylo ukazatelem, připomenu, že ve Francii období oživení bylo završeno, aby se v mnohém vrátily ideje Velké francouzské revoluce. A tuším, že my k témuž můžeme směřovat jakbysmet. A soudím, že toto musíme brát na zřetel, což neznamená, že náš národ chce represe či přesídlení národů, to znamená, že sovětské ideje žijí v naší společnosti velice hluboko.

potlesk publika...


Prof. Vitalij Treťjakov, děkan Vyšší TV školy na Moskevské státní univerzitě

Kromě toho, co se zde říkalo, ovšem, za Stalina, i když bylo vystaveno represím několik miliónů osob, včetně rodin, přesto desítky miliónů lidí si 2019 04 21 06vybudovaly kariéru, která před Stalinem se nemohla uskutečnit. Co se týče vzdělání, až po to vysokoškolské, co se týče vojenské kariéry a toho ostatního, to geneticky zůstává, pamatuji to, to zaprvé.

Nyní zadruhé. K samotnému Stalinovu obrazu doby, znám jediného člověka, jehož fotografii, včetně Kavkazu, v některých republikách, kterou v sovětské době vozili v autech, kterou měli vystavenu v restauracích, byl právě Stalin. Proč právě on a ne někdo jiný? Takže ohledně Stalinovy ikony se k tomu ještě dostanu. Zatřetí. Nepochybně, hodnocení Stalinovy osobnosti se dnes provádí i proto, že kdo kritizuje Stalina, vidí, že Stalina kritizují buď nepřátelé Ruska, anebo pygmejové, někdy politicky, někdy intelektuálně, psychologicky, psychiatricky. A ještě zcela poslední. Ovšem, Stalin je jedno, a stalinismus je něco jiného, nebojte se, ani 70 % národa nechce žádný stalinismus, to je naprosto zřejmé, to však neznamená, že Rusové nevidí ve Stalinovi velkou hrdinnou osobnost.

Please publish modules in offcanvas position.