K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Dopis předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi od voliče KSČM

Vážený pane předsedo,

jsem volič KSČM a jsem zneklidněn průzkumy, které se věnují příštím volbám, zřejmě spol. STEM a stále ukazují, že Vaše strana by se dle výsledků průzkumu nedostala do PS. Možná si pamatujete, že jsem po posledních volbách napsal na Vaši adresu kritický e-mail a dnes nekritizuji, ale budu konstatovat!

Podívá-li se člověk na TV nebo jiné sdělovací prostředky, konstatuji, že jsou vidět jen opoziční politici, PIRÁTI, ODS, jasněže socani, kteří ovšem mají možnost jako opozice vystupovat ve sdělovacích prostředcích častěji, neboť jsou proislámští a spolky KDU-ČSL i TOP se malým procentem drží nad Vámi.

Jsem přesvědčen, že je třeba, aby politici KSČM, kteří jsou na postech poslanců, daleko více byli vidět občany, hlavně mladými lidmi a měli by jim objektivně vybarvit, jaké výhody jak pro mladé občany, mladé rodiny i seniory přinášel socialismus a porovnat dnešní mladé rodiny s rodinami před 30 roky, kdy mladá manželství si mohla postavit své vlastní bydlení, jak družstevní byt nebo rodinný domek a jak vláda mladým manželstvím do detailu pomáhala a další výhodné půjčky a jiné, neboť pro mladé rodiny je nemožné si vzít půjčku na byt a mít k tomu rodinu.

Takže byste měli být více vidět, neboť PIRÁTI jsou nebezpečni nejen národu, ale i sobě, a jelikož prosazují pro mladé lidi drogy a jiné, neboť mladí lidé nepřemýšlí nad budoucností, ale nad dneškem a bohužel PIRÁTI by měli být postaveni mimo zákon, neboť vědomě ohrožují národ propagací islamizace naší země a také by se mělo zjistit, kdo vydává turistická povolení islámským vojskům, která platí na věčné časy a tito "pacienti", kteří uvádějí, že se přijeli léčit, si staví svoje sídliště na naší české půdě a kdo jim to povolil, neboť kdo se jede léčit, nepostaví si na měsíc dům, ale bydlí v hotelu!

Takže islám je s posvěcením vlády chráněn a zřizuje si své NO GO zóny i v naší vlasti a dopadneme jako ŘECKO, kde již ISIS střílí do řeckých občanů a dle mého tam vypukne brzy velký konflikt a bude mnoho krve na rukách i naší vlády. Jsou indicie, že na severu Čech se na soukromých střelnicích učí děti islamistů střílet z vojenských zbraní a policie nemůže vstoupit na dané území a zřejmě jsou do jejich NO GO zón dopravovány zbraně i střelivo nákladními auty a nikdo nemá zájem provést kontrolu, zdali se opravdu neschyluje k válce islámu po celé Evropě!

Zapněte všechny síly a dejte o sobě vědět madým lidem. Staří lidé, kteří by Vás volili, bohužel umírají a proto musíte svoji vidinu státu ventilovat hlavně mladým a nezkušeným lidem, jinak je to Váš konec i naší země! Babiš kličkuje a je sám proti hordě vlků, ovšem, kteří mají vzteklinu! Přeji hodně úspěchů, více voličů a k tomu hlavně zdraví.

P.S.

Chtělo by to nové a průbojné tváře, jako byl Váš člen pan Skála, kterého není ani vidět, ba ani slyšet a nemám zprávu, zdali není nemocný, neboť jeho projevy měly váhu, byly adresovány trefně, ale to byste měl vědět sám.

S pozdravem Rosendorf František, Brno