K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Přepisování dějin a dvojí metr vandalismu

Radim Uzel - O nových názvech ulic

Radim Uzel - O nových názvech ulic

Kácení sloupů, odstraňování pomníků a přejmenovávání ulic bývá většinou jakýmsi rituálním doprovodem revolučního nadšení. Když jsem byl v devadesátých letech členem Zastupitelstva hlavního města Prahy, bylo dílo dokonáno a nové názvy ulic už visely. Všichni zastupitelé tenkrát dostali darem dvojdílný tzv. Uličník hlavního města, vydaný v letech 1997/98, kde jsou uvedeny všechny staré a nové názvy ulic a stručné životopisy slavných, po kterých je to pojmenováno.

Stále je to čtení zajímavé. Teprve nedávno padl můj zrak na pojmenování Dominovy ulice v Praze–Stodůlkách. V letech 1981–1991 se ta ulice jmenovala Dokučajevova. Vasilij Vasiljevič Dokučajev (1846–1903) byl ruský půdoznalec a přírodovědec, profesor geologie a petrografie. Přejmenovávačům v roce 1991 asi nevyhovoval tento ruský vědec, i když byl už 88 let po smrti, nebo snad nevěděli, že petrografie se zabývá popisem a složením hornin.

Přejmenovali tu ulici na Dominovu. Podle Uličníku byl Karel Domin (1882–1953) český botanik zabývající se taxonomií, fytogeografií a geobotanikou. Bohužel už tam není uvedeno, že byl také rektorem Karlovy univerzity a výrazným fašistickým politikem. V naší rodině není Dominovo jméno neznámé. Výrazně se podílel na vyhození mého otce doc. RNDr. Radima Uzla z chemického ústavu přírodovědecké fakulty. Nebývalo zvykem, aby 35letý docent opouštěl univerzitní pracoviště. Bylo to možné pouze po Mnichovu, za tak zvané druhé republiky. Prof. Karel Domin byl v té době předsedou politické strany Akce národní obrody, zaměřené hlavně proti Masarykovi, Benešovi, ale také proti Rudolfu Beranovi, Židům a komunistům. Není divu, že můj otec, jako masarykovec a přítel Karla Čapka, na univerzitě za druhé republiky nevyhovoval. Univerzitní profesor organické chemie RNDr. Jaroslav Staněk mi ve svém dopise v roce 1987 potvrdil, že prof. Domin byl vskutku na vyhození mého otce angažován.

V oficiálním životopise Karla Domina se dnes uvádí, že po druhé světové válce a nástupu komunistů k moci se již ke své vědecké práci nemohl pro své pravicové politické názory vrátit. Snad není ani taková škoda, že se nevrátil ke své vědecké práci. Spíš je škoda, že ho v květnu 1945 nezavřeli.

Nad celou událostí se už dávno zavřela voda, a vím, že jakékoliv kádrování je dnes nesmyslné a zbytečné. Nicméně by možná bylo dobré, aby si obyvatelé Dominovy ulice ve Stodůlkách uvědomili, že jejich ulice byla přejmenována v roce 1991 a místo jména starého ruského vědce nese nyní jméno českého fašisty.

Radim UZEL

O zániku ČR

O zániku ČR

O zániku České republiky rozhodl Městský soud v Praze.

A dokonce se zdá, že vláda, která se ústy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude snažit „…najít řešení tak, aby vyhověla soudnímu rozhodnutí…“ klidně likvidaci státu „odklepne“.

Arogance justiční mafie dosahuje olbřímých rozměrů a občané dosud aspoň formálně České republiky se jednoho (už blízkého) dne probudí jako poddaní kteréhosi okrsku ve správě nadnárodních bank. Lze jen spekulovat, jakým koloniálním statutem nás noví majitelé České země „obdaří“.

Kde starosta může vyhlásit válku velmoci, tam soud může stát klidně zrušit.

Nechutné zaprodání vlastní země páchají právníci, které kupodivu zrodily české matky a dokonce tito nadnárodní talárníci dosud hovoří i českým jazykem. Městský soud v Praze svým pětičleným senátem rozhodl vyhovět žalobě „experta na zdravotnické právo“ Ondřeje Dostála a zrušil rozhodnutí vlády o omezení pohybu osob a uzavření obchodních prostor a dalších provozů, kterýmžto rozhodnutím pověřila vláda Ministerstvo zdravotnictví ČR přesně v duchu jeho zákonných kompetencí vyplývajících z odpovědnosti za veřejné zdraví.

Ondřej Dostál obvinil vládu z „chytračení“, protože dle krizového zákona stát pak odpovídá nejen za škody vzniklé bezprostředními opatřeními, ale i za ušlý zisk. Tím pádem je jasné, že nadnárodní majitelé české ekonomiky svými požadavky způsobí bankrot státu a prakticky jeho zánik. Naproti tomu opatření vydaná zcela lege artis dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (které pražský soud zrušil) povinnost státu nahradit i ušlý zisk neexistuje. Stát tím pádem (snad) nezbankrotuje.

Nechytračila tedy vláda, která si na poslední chvíli uvědomila smrtelné nebezpečí hrozící státní samostatnosti, ale chytračí nyní fialová nejprodejnější mafie s Ondřejem Dostálem a předsedou senátu Štěpánem Výborným v čele. Za nadnárodní měšec stříbrných hodlají prodat zbytky české suverenity tak pod cenou, že níž už to ani nejde, a občany (dosud) České republiky chtějí uvrhnout do trvalého finančního otroctví.

Právní prostituce – takový obor vystudovali a přesto se nazývá jen – práva…

Když se blíže podíváme na životní filozofii dvou hlavních aktérů útoku na Českou republiku, bude nám tato justiční velezrada zcela jasná.

Předseda senátu JUDr. et Mgr. Štěpán Výborný je asistentem Nejvyššího správního soudu a je proslulý i svou literární činností. Jeho vztah k vlasti a vůbec zemím střední Evropy (V-4) nejlépe vystihuje jeho dílo z roku 2014 s názvem Militantní demokracie ve střední Evropě. Co se možnosti šíření svobodného myšlení a názorů týče, je naprosto signifikantní jeho o rok mladší kniha. Ta nese hodně výhružný název Nenávistný internet versus právo. Takže dosud nedoceněný cenzor a peněžní národní odrodilec chytil podáním Ondřeje Dostála příležitost za pačesy a pěkně po eurosojuznicku se pustil do demontáže potížistických zemí V-4 rázným útokem proti té jeho (zcela formálně ovšem) vlastní.

Žalobce – JUDr. Onřej Dostál PhD. et LL.M. – je součástí korporátního gangu 3 500 podobných expertů společnosti PwC Legal. Tato asi na světě největší parta vykladačů nejen zdravotního práva má skutečně široký záběr. Mimo zastupování v oblastech obchodního a korporátního práva, fúzí, akvizic a transakcí, kšeftuje také s veřejnými zakázkami a migrací. Ano, radílkovstvím migračním mafiím, kterak dostat do Evropy a také tam udržet masy muslimských nájezdníků. Takto se to přímo na webových stránkách právnických dravců z PricewaterhouseCoopers sice nenazývá, ale kdo nahlédne, názor si bleskově sám udělá. Koneckonců pan doktor Dostál ukončil v tomto směru své vzdělání v Center for Health Law Studies na St, Louis University (USA). Samozřejmě jeho nazírání na zdravotnictví je zela polatné líhni podobných amerických lidumilů, pracuje proto plánovitě ve prospěch těch majetných a o stále ještě skvěle dostupném zdravotnictví rodné České republiky, kde se ještě vysokou úroveň dostupné péče nepodařilo za třicet let podobným dostálům úplně zlikvidovat, hovoří opovržlivě jako o „potěmkinově vesnici“.

Je třeba zatopit pod kotlem, dokud nebude pozdě!

Zkrouhlá Babišova vláda je momentálně téměř bezmocná. Může sice podat kasační stížnost, ta však vzhledem ke „kvalitě“ a „národnímu cítění“ naší justice je s výsledkem nejistým a nemá prý odkladný účinek.

Demonstrace a vyjádření podpory vládě (jaký paradox!) též nelze uspořádat, poněvadž zákaz shromažďování zůstává v platnosti, jakož i veškerá další omezení. To se totiž fialovým justiniánům hodí. Nemají nic proti bezmocnému postavení budoucích korporátních poddaných. Naopak to vítají. Jde ji čistě o přeformulování vládních opatření, jejich vyjmutí ze zákonné gesce Ministerstva zdravotnictví ČR a opětné přesunutí do pravomoci vlády prostřednictvím Krizového zákona v nouzovém stavu. Aby svým chlebodárcům dali vydělat další biliony korun za „pouhé“ trvalé zotročení naší země.

Neskutečná arogance a drzost těchto pohůnků zisku za každou cenu pochopitelně vítá i tzv. demokratická opozice, kde až na několik ani ne světlejších, jako spíše špinavě šedějších výjimek jsou všichni ve stejném žoldu jako Dostál, Výborný a nepochybujme o tom, že i Rychetský. Českou republiku teď jednoznačně čeká boj o holou existenci a státní život.

To jsme to pod vládou havlogermánů dopracovali. Masaryk, Štefánik a další hrdinové se v hrobě obracejí, mnohé občany svrbí ruce a další by si zase nechali zpětně ruce i s cinkajícími klíči raději urazit, pokud by v listopadu 1989 věděli totéž, co v dubnu 2020. Naštěstí máme zkušenost, že stará lidová přísloví platí. I to, kde se praví o jakési vařící se vodě na každou svini…

Svatopluk Otava, komentátor ANS

 

https://aliancenarodnichsil.cz/o-zaniku-cr/

HOLOCAUST 2.0 A VZNIK POLICEJNÍCH DIKTATUR JAKO ELITAMI ZAMÝŠLENÝ VÝSLEDEK PANDEMIE SARS-CoV-2?

HOLOCAUST 2.0 A VZNIK POLICEJNÍCH DIKTATUR JAKO ELITAMI ZAMÝŠLENÝ VÝSLEDEK PANDEMIE SARS-CoV-2?

hitlereuNejprve začnu tím, že se potvrzuje to, na co jsem upozorňoval ve svých článcích již v únoru: nový virus nechává vážné a trvalé zdravotní následky u značné části „vyléčených“ a ti se mohou opět nakazit, jako tomu bylo prokázáno v Číně a Jižní Koreji. Ani prodělaná nemoc a to, že ji lidé přežijí a jsou zařazeni do statistiky uzdravených, ještě neznamená, že je všechno úplně v pořádku: „Asi třetina vyléčených pacientů, kteří byli infikováni koronavirem SARS ( SARS-CoV ), vykazovala ještě po třech letech od léčby poškození plic, ‚většina‘ z nich se problémů zbavila po 15 letech. Rovněž celá třetina nakažených koronavirem MERS utrpěla zjizvení plic neboli fibrózu, tedy nevratné poškození plic“. Statistiku z historie epidemií jiných koronavirů připomínají v článku Los Angeles Times s otázkou, jakou bilanci ohledně dlouhodobých následků bude mít COVID-19.

Něco o tom vědí také v Číně, kde se pohroma objevila: Podle čínské studie provedené přímo ve Wu-chanu se u 19,7 % pacientů s koronavirem objevilo poškození srdce během hospitalizace.

V jiné studii z minulého týdne čínští vědci tvrdí, že u „mnohých“ z 34 sledovaných pacientů během hospitalizace se hodnoty krevních testů nevrátily k normálu. Bylo to podle nich způsobeno zejména tím, že u zjevně zotavených pacientů přetrvávala špatná funkce jater. Týkalo se to i těch, kteří měli slabší průběh nemoci. 12 % ze 191 nakažených ze dvou čínských nemocnic podle přes měsíc staré studie mělo potíže se srdcem. Ty se projevily dokonce i u některých pacientů, kteří byli pozitivní, ale nevykazovali známky respirační poruchy.

Do toho vystoupí naši ,, zdravotní klauni“ a řeknou, že je potřeba „promořit“ celou populaci. To nevymyslíš! A o ty statisíce nebo miliony ,, vyléčených“ invalidů se potom tedy postarají? Řekl bych, že nikoliv.

Evropská unie již představila plán, kterým chtějí „elity“ řešit pandemii. Místo opatření k posílení imunity obyvatelstva, jej chtějí pouze ještě více stresovat a ovládat. Slábnutí imunity a degenerace přirozeného prostředí, je přitom hlavním problémem současné civilizace ( přinejmenším té západní regionální s ambicemi ovládat svět ). Nemáš-li dostatečnou imunitu, tak ti ji žádný chemický preparát nevrátí, musíš změnit kompletně životosprávu. O farma kartelu a jeho zhoubném vlivu jsem psal mj. zde

http://www.nwoo.org/2019/03/30/obchodnici-se-smrti/

Už nyní je jasné, že vzhledem k pandemii viru se bude muset mnohé změnit. Své plány má i Evropská komise. Vydala nový dokument v utajení ( sensitive ). Utajení znamená : Distribution only on a ‘Need to know‘ basis – Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions ( Česky: Distribuovat pouze těm co „Potřebují znát“, Nečíst a nenosit otevřeně na veřejných místech. Uchovávat v bezpečné místnosti a zašifrovaně ve archivu a při přenosu. Kopie zničit a nosiče a vymazat).

Podle nové zprávy ( Plány EU ) chtějí nekompromisně rozdělit lidi ( se selekcí mají zkušenosti z poslední Třetí říše ) a všechny sledovat a pronásledovat. Již nyní je protichůdnost opatření do očí bijící. Důsledkem jsou dva extrémy: Na jedné straně v ČR znovu otevřely velké nadnárodní řetězce jako Hornbach, OBI a další, kde je hlava na hlavě, tisíce lidí pohromadě, a to jaksi nevadí. A na druhé straně desítky tisíc malých obchůdků, drobných provozoven živnostníků a hospod zůstává zavřených, i když by jejich otevřením nic nehrozilo, lidí by tam bylo méně naráz než v OBI, ale to není dovoleno a živnostníci musí mít zavřeno. Nestojí totiž za nimi velký nadnárodní globalistický kapitál. Na jedné straně se nemůžete ve volném čase sdružovat, na druhé straně nevadí, pokud jste celý den v rámci pracovního procesu v uzavřených prostorách s desítkami nebo stovkami lidí. Do toho všeho telefonáty udavačů, sdělujících bezpečnostním složkám, že ,,někdo sedí v parku“ , budí husí kůži. Je to předzvěst dalších absurdit ( z našeho pohledu ).

Nový dokument se jmenuje ,,Evropská cestovní mapa pro opatření v rámci Covid-19“. V dokumentu se EU chlubí, jak celou situaci s koronavirem zvládla ( opravdu to tam je, v takové paralelní realitě asi bruselští úředníci žijí ). To je první část dokumentu. V dokumentu jsou i opatření, které bruselská oligarchie plánuje pro všechny ( podřízené ) občany EU. V prvním bodě druhé části Evropská komise konstatuje, že ví, že krize okolo koronaviru potrvá minimálně rok, příp. roky, možná i dlouhá léta. V podstatě nikdo prý neví, kdy virová pandemie skončí. Přiznávají že se bude cyklicky vracet. Proto vytvořili následující program: máme se naučit s virem ,,žít“. Chtějí úplně vyždímat zdravé a pracující lidi. Obyvatelstvo má být podle jakéhosi moderního feudalismu rozděleno na tři skupiny. Na „elity“, které budou žít stranou a v bezpečí, budou si užívat života a cestovat napříč Evropou. Druhou skupinou budou ,,zdraví a užiteční“, které budou využívat, aby jim ( „elitám“ ) vydělávali peníze. Třetí skupinu budou tvořit ,,nepotřební, nemocní a staří“. Ta má být vcelku hitlerovsky likvidována, tedy segregována ( rozuměj ,,karanténizována“ ), sledována ( samozřejmě pro ,,obecnou bezpečnost“ ) a omezována na právech ( nepustit je do práce, ilozovat, tvrdě postihovat, zavírat do vězení ). Tito takzvaní ,,zbyteční lidé“ budou buď očekávat svoji smrt, anebo až na ně přijde řada, aby mohli být „vyléčeni“ a otročit „elitám“ jako skupina druhá.

Podle Mezinárodního měnového fondu může globální ekonomika spadnout až o 30 % a dopady budou daleko drastičtější, než nás média opatrně připravují. Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu ( MMF ), členka organizace Bilderberg nečekaně a prudce změnila kurs této organizace. MMF přezdívaný ve světě jako Institut bídy a hladomoru, se pod jejím vedením 9.4.2020 začal chovat značně nezvykle. Jeho obvyklá krizová politika likvidování sociálního a zdravotního zabezpečení a důsledné vymáhání dluhů byla najednou změněna na podporu sociálního a zdravotního zabezpečení a odpouštění dluhů! Pokud dojde k takové-to razantní změně politiky MMF, je zřejmé, že „elity“ mají strach. Strach ze světového kolapsu. Stejně jako v minulých krizích budou obyčejní lidé nasazovat své životy, aby elity přežili. Pád světa do chaosu, by „elity“ mohl vystavit vyhlazení, zchudnutí či vyvlastnění. Je tedy zřejmé, že „elity“ mají strach. Situace s ,,resetováním“ řádu bude velmi vážná.

Zákaz shromažďování se proto ještě bude hodit, aby byl hned pádný argument pro jednotlivé režimy ( sloužící tomu globálnímu ) obvinit protestující oběti krize, že ,, ohrožují národní zdraví“ a nechat je rozprášit silou. Nejlepší cesta ( pro parazitické „elity“ ), jak třeba u nás čelit pravděpodobnému milionu nezaměstnaných a milionům těch, kteří nebudou mít buď žádné příjmy, anebo takové, které nepostačí na stávající výše nájmů, splátek úvěrů, hypoték a exekucí.

Odkazy na zdroje

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser

https://m.youtube.com/watch?v=QYO_7gkSXCQ&t=388s

https://www.latimes.com/science/story/2020-04-10/coronavirus-infection-can-do-lasting-damage-to-the-heart-liver

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-19-muze-trvale-poskodit-organy-vylecenych-nevi-se-jak-moc-99981

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3074988/coronavirus-some-recovered-patients-may-have

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763524?resultClick=1

https://abcnews.go.com/Health/coronavirus-long-term-effects/story?id=69811566

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/temer-stovka-uzdravenych-jihokorejcu-ma-znovu-pozitivni-testy-40320187

 

http://www.nwoo.org/2020/04/20/holocaust-2-0-a-vznik-policejnich-diktatur-jako-elitami-zamysleny-vysledek-pandemie-sars-cov-2/

Socha osvoboditele stržena, masový vrah Churchill zůstává

Socha osvoboditele stržena, masový vrah Churchill zůstává

winston-churchill-statueV dopise, v němž se tehdejší britský premiér Asquith zmiňuje o mimořádném zasedání kabinetu dne 2. srpna 1914, se nachází věta „Winston byl velice válkychtivý, žádá okamžitou mobilizaci“. Churchill v tomto kabinetu zastával pozici ministra námořnictva a k mobilizaci téhož dne vydal rozkazy i přes nesouhlas vlády. Asquithovy dopisy milence Venecii Stanleyové (které dotyčná nezničila) jsou jedním z mála zachovaných dokumentů, z nichž je zřejmá zásadní úloha britského impéria, resp. jeho Tajné elity, v přípravě a rozpoutání první světové války. Většina písemností padla za oběť velkému čištění archivů po roce 1918. Bez této čistky by bylo obtížnější svést vinu za první světovou válku na Německo. Churchill patřil k nejužšímu kruhu britské Tajné elity, která tuto válku připravovala více než 10 let, přičemž některé detaily vycházejí najevo až po 100 letech. O vstupu Británie do války tehdy vědělo jen 5 ministrů, ostatní ministři a parlament byli postaveni před hotovou věc. Churchillovi lze tudíž přičíst plnou odpovědnost za oběti této velké války, což je přibližně 10 milionů zabitých, asi 20 milionů zraněných a další miliony nezvěstných osob. V dopise z roku 1916 Churchill píše svému příteli: „Myslím, že bych měl být proklet, protože miluji tuto válku. Vím, je ohromující a drtí tisíce životů v každém okamžiku. A přesto, nemůžu si pomoci, užívám si z ní každou sekundu.“

K rozpoutání 1. světové války použila Británie jako nástroj Srbsko a k rozpoutání 2. světové války obnovené Polsko. Dbala při tom tří zásad. Vyprovokovat jiné, aby začali střílet jako první a vstoupili tak do dějin jako agresor. Nechat za Británii bojovat jiné, takže se v první světové válce bojovalo do posledního Francouze a ve druhé do posledního Rusa. A do třetice – odmítat jakékoli mírové návrhy protivníka, dosáhnout vítězství za jakoukoli cenu, a pak diktovat podmínky. Německý císař Vilém i říšský kancléř Adolf Hitler předkládali své četné mírové návrhy marně. Konečné vítězství si Británie nehodlala kazit nějakými kompromisy. Proto nechal Churchill zavřít Rudolfa Hesse, který se příslušné návrhy na mír pokusil do Británie doručit v roce 1941 osobně. V roce 1987 byl tentýž Hess ve vězení ve Spandau ve věku 93 let zavražděn, protože hrozilo jeho propuštění a svět by se mohl dozvědět pro Brity nepříjemnou pravdu.

Přitom pohnutky britské Tajné elity, za jejíhož „hlavního ideologa“ a zakladatele je považován Cecil Rhodes, byly čistě idealistické. Její členové byli skálopevně přesvědčeni o absolutní nadřazenosti „britské rasy“ a její předurčenosti vládnout světu. Jenže na rozdíl od Adolfa Hitlera toto nehlásali veřejně. Británie vždy vynikala mistrovstvím špionáže, diplomatické přetvářky a mediální propagandy. Proto se jí skvěle podařilo hodit přesvědčení o nadřazenosti na Němce a Hitlera, touhu po světovládě na Židy a vlastní antisemitismus na Rusy a Němce. Jestliže pro Tajnou elitu nebyl problém zafinancovat sarajevský atentát (pacifista Ferdinand d´Este válečným přípravám opravdu velmi překážel), nemohlo pro ni být ani problémem zařídit vydání „Protokolů sionských mudrců“ v Rusku. Trojice Hitler, Stalin a Mao Zedong pak po 2. světové válce posloužila jako kulisa, za kterou se veškeré britské a americké válečné přípravy a zločiny snadno skryly, a to včetně všech válek a hladomorů v britských koloniích. Po dětských koncentrácích z burské války už neštěkl ani pes a nikdo se neptal ani po milionech obětí bengálských hladomorů nebo po osudu německých válečných zajatců po 2. světové válce, jichž anglosaští spojenci umučili hladem a nemocemi v zajateckých „táborech“ statisíce.

Bezohledný kariérista, válečný štváč, rasista a imperialista Churchill proseděl v poslaneckých lavicích více než 50 let. Několikrát byl ministrem i ministerským předsedou. Nese přímou spoluodpovědnost za rozpoutání obou světových válek i za všechny zločiny, jichž se Británie v době jeho úřadování dopustila. Indický poslanec Šaši Tarúr (Tharoor), který po Británii žádá reparace za 200 let koloniální nadvlády, ostatně tvrdí, že Churchill v žádném případě není lepší než Hitler.

Jenže Adolf Hitler v Praze sochy nemá. Zato Churchill má hned dvě. Sochu v Praze má i president USA W. Wilson, další z architektů angloamerické světovlády. Dokud se ve školách bude učit povinně angličtina a „lžidějepis vítězů“ a dokud bude mít nynější český stát status kolonie, sochy těchto kolonizátorů z Prahy nezmizí. Zmizet musel zatím jen osvoboditel Ivan Stěpanovič Koněv. Voják, který poslouchal rozkazy a o ničem podstatném na rozdíl od Churchilla či Wilsona nerozhodoval.

O Churchillovi a jeho zločinech by bylo možné sepsat dost objemný svazek. Kdo by se chtěl s největším pachatelem zla ve 20. století seznámit podrobněji, tomu lze doporučit např. tyto zdroje:

1. O Churchillově vztahu k demokracii:

KRATINA J. (2013): Winston Churchill: sadista, rasista a masový vrah, který opakovaně žádal hromadné zplynování civilistů.

http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/winston-churchill-sadista-rasista-a-masovy-vrah-ktery-opakovane-zadal-hromadne-zplynovani-civilistu.html

2. O Churchillových povahových vlastnostech:

PERSICH W. (1942): Winston Churchill zblízka. Dobrodruh, lord a zločinec.- Orbis, Praha, 1942.

3. O jednoznačné vině Británie a Churchilla za rozpoutání 1. světové války:

DOCHERTY G. et McGREGOR J. (2013): Hidden History. The Secret Origins of the First World War.- Maistream Publishing, Edinburgh (německy: Verborgene Geschichte. Wie eine geheime Elite die Menschheit in den Ersten Weltkrieg stürtzte.- Kopp, Rottenburg, 2014) – obě jazykové verze též digitálně na internetu.

 

http://www.nwoo.org/2020/04/21/socha-osvoboditele-strzena-masovy-vrah-churchill-zustava/