VAKCÍNA OD PFIZERU SPÔSOBILA V IZRAELI VIAC ÚMRTÍ AKO VAKCÍNA ASTRA-ZENECA V CELEJ EURÓPE

NIKDY NEEXISTOVALA VAKCÍNA, KTORÁ BY ZABILA A POŠKODILA TOĽKO ĽUDÍ

Zainteresovaní odborníci na verejné zdravie vytvorili The Israeli People’s Committee (IPC) (Izraelský ľudový výbor), ktorý nedávno zverejnil podrobnú správu o vedľajších účinkoch vakcíny Pfizer. Závery nemôžu byť ničivejšie.

„Nikdy neexistovala vakcína, ktorá by poškodila toľko ľudí“, píšu. Dalo sa očakávať, že správe sa bude venovať tak málo pozornosti médií. Ak sú údaje o úmrtnosti vakcín podľa IPC správne, potom hodnoty ministerstva zdravotníctva boli skreslené smerom nadol viac ako 22-krát.

Žiadne z údajov sa nezhodujú s oficiálnymi správami. Zatiaľ čo ministerstvo zdravotníctva uznáva iba 45 úmrtí súvisiacich s očkovaním, IPC tvrdí, že bolo prijatých 288 hlásení o úmrtiach, z ktorých 90 percent sa vyskytlo do 10 dní od očkovania.

Ak sú výsledky IPC správne, vakcína Pfizer môže byť spojená s väčším počtom úmrtí v Izraeli ako vakcína AstraZeneca v celej Európe.

IPC potvrdzuje súvislosť medzi očkovaním a úmrtiami: „Existuje silná korelácia medzi počtom očkovaných ľudí za deň a počtom úmrtí za deň vo všetkých vekových skupinách v rozmedzí až 10 dní.“

Ukazuje tiež, že riziko úmrtnosti po druhej vakcíne je vyššie ako riziko úmrtnosti po prvej vakcíne.

Ale smrť nie je jediným rizikom spojeným s očkovaním. K dátumu uverejnenia tejto správy bolo výboru pre civilné vyšetrovanie doručených 2 066 hlásení o nežiaducich udalostiach a údaje naďalej prichádzajú.

Tieto správy naznačujú poškodenie takmer všetkých orgánov v ľudskom tele … Naša analýza odhalila relatívne vysokú mieru poškodenia srdca: 26 percent všetkých srdcových príhod sa vyskytlo u mladých ľudí do 40 rokov, pričom najbežnejšou diagnózou v týchto prípadoch bola myozitída alebo perikarditída.

Vyskytla sa tiež vysoká miera masívneho vaginálneho krvácania, neurologického poškodenia a poškodenia kože a kostí.

Je potrebné poznamenať, že značný počet hlásených nežiaducich udalostí priamo alebo nepriamo súvisí s koagulopatiou (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, spontánne potraty, zhoršený prietok krvi v končatinách, pľúcna embólia).

Zdroj

Please publish modules in offcanvas position.