K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Poslanec Leo Luzar ─ Můžete definovat vztah Česka a Sudetoněm. landsmanšaftu?

2019 07 14 05"Mohl byste definovat vztah ČR a Sudetoněmeckého landsmanšaftu, tzn. jak tuto organizaci vnímá Česká republika v rámci zahraniční politiky a jaká je pozice české zahraniční politiky vůči Sudetoněmeckému landsmanšaftu jako organizaci", požadoval poslanec Leo Luzar na ministrovi Petříčkovi.

 

 

2019 07 14 03Socha Edvarda Beneše před budovou Ministerstva zahran. věcí není náhodou."Vážený pane nepřítomný ministře zahraničních věcí, dovolte mi, abych vás požádal o to, abyste v rámci odpovědi, kterou jsem obdržel od kolegyně poslankyně Europarlamentu Konečné, ve které hovoříte o tom, že účast českého velvyslance na Sudetoněmeckém landsmanšaftu odpovídá dosavadní linii sousedského sbližování České republiky se Svobodným státem Bavorsko, mi tuto sbližovací linii mohl poskytnout písemně", přečetl svůj dotaz na nepřítomného ministra poslanec KSČM.

"Zadruhé, abyste mohl definovat vztah České republiky a Sudetoněmeckého landsmanšaftu, tzn. jak tuto organizaci vnímá Česká republika v rámci zahraniční politiky, jak se k ní staví a jaká je pozice české zahraniční politiky vůči Sudetoněmeckému landsmanšaftu jako organizaci, nemyslím teď ve vztahu k Bavorsku. Za druhé vás chci upozornit na to, že tolik citovaná změna stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu, která měla proběhnout v minulém roce a která měla z těchto stanov dostat pryč právo na vlast pro sudetské Němce odsunuté, není až tak úplně, jak je deklarováno mnohými řečníky, protože nebyla přijata všemi účastníky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jak jim ukládá § 33 tohoto sdružení. Například Witikobund, což je docela silně radikální až fašistická organizace založená bývalými důstojníky SS, která se tvrdě hlásí o práva Němců v České republice a vyžaduje zpátky právo na vlast a majetky, se k tomu jasně vyjádřila v roce 2018, kdy psali bavorskému ministerskému předsedovi výtku, že prostě to takto není učiněno a Sudetoněmecký landsmanšaft jako takový v tom uceleném svazu, kdy musí všichni rozhodnout, takovéto usnesení nepřijal a oni i nadále požadují jasné proklamace Bavorska", interpeloval poslanec Leo Luzar, jehož další řeč byla přerušena, neboť poslanec překročil čas na interpelaci.